Davranışsal İlaç Tedavisi


Günümüzde davranışsal ilaç tedavisinin MPS’li çocuklarda etkili olduğına dair güçlü bilimsel kanıtlar yoktur. MPS olmayan çocuklarda davranışsal ilaç tedavisinin en sık dikkat kullanıldığı durumlar bozukluğu, konsantrasyon azlığı, hiperaktivite ve uyku bozukluğudur. Ayrıca depresyon, anksiyete, ajitasyon, aşırı öfke, saldırganlık gibi duygudurum bozuklukları ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Tüm ebeveynler, çocuklarına bu tür psikotropik tedavilere başlamadan önce aşağıdaki soruları göz önünde bulundurmalıdırlar.

Tedaviden beklenti tam olarak nedir?

Beklenti konusunda hepimiz hemfikir miyiz?

Çocuğumdan beklediğim uygun davranış nedir?

Bu ilacın etkileri nelerdir?

Bu ilacın yan etkileri nelerdir?

Bu tedavi sırasında gözlemlerimi tartışabilmek için doktorumla düzenli olarak görüşebilecek miyim?

İlaç tedavisi, davranışa yönelik stratejilerden sadece birisidir.

Detaylı bir davranış değerlendirmesi aileye yardımcı olabilir. Evde yada dışarıdaki davranış farklılıklarının saptanması daha özel stratejiler geliştirilmesine olanak verir.

Çevrede yapılacak değişikliklerle (televizyonun ulaşamayacağı uzaklığa konulması, kırılabilecek eşyaların kaldırılması) hem çocuğun güvenliği sağlanır hem de evde meydana gelebilecek stres azaltılabilir.