Doğum öncesi tanı ya da taşıyıcıların saptanması mümkün müdür?


MPS’lerin çoğunda doğacak olan çocuğun hasta olup olmadığını belirlemek için gebeliğin 14–17. haftalarında amniyosentez yapılabilir. Bundan başka, gebeliğin 8-10. haftalarında gerçekleştirilebilen koryon villus biyopsisi ile de tanı konabilir; bu işlemde plasenta içinden doku örneği alınarak çocuğa ait hücrelerdeki genetik yapı araştırılır. Doğumdan sonra bireylerin hasta olmasalar da taşıyıcı olup olmadıklarını saptamak için genetik testler yapılabilmektedir. Bu testler hakkında bilgi almak için hekiminizle ya da size en yakın sağlık merkezleriyle temas kurabilirsiniz.