Hastalığın kalıtımla geçiş şekli nasıldır?


MPS ve ilişkili hastalıklar kalıtsaldır. Olguların hemen hepsinde hem anneden hem de babadan çocuğa çekinik gen aktarılmıştır. Bu durumun tek istisnasını MPS II oluşturur. MPSII’de bozuk gen anneden erkek çocuklara aktarılabilir. MPS’li bir çocuğu bulunan bir çiftin sonraki gebeliklerinden doğan çocuklarında da MPS görülme olasılığı %25’tir. Hastalık bulunmayan kardeşler de hastalık genini taşıyor olabilir. Toplumda yaklaşık olarak her 25.000 doğumdan birinde MPS ve ilişkili hastalıkların görüldüğü hesaplanmıştır.

Aşağıdaki şekilde MPS II dışındaki mukopolisakkaridozların kalıtsal geçişi görülmektedir.