Ağrı ve Tedavi Seçenekleri


Mukopolisakkaridoz, eklemler, sinirler, kaslar gibi vücudumuzdaki birçok organı etkiler. Glikozaminoglikan denen maddeler tam olarak parçalanamadığından hücrelerde birikir, ilerleyici hasara ve ciddi ağrıya neden olur.

MPS’li hastalarda görülen ağrı, artrit gibi dejeneratif hastalıklarda görülen ağrıdan farklıdır. Bu ağrı sinir kökenlidir ve beyinde nöropatik sinyaller oluşur. Bunun yanı sıra inflamasyona ve şişliğe bağlı olarak diz, kalça, el ve omurgada eklem ağrısı da görülebilir. Bu ağrılar, sözel olarak ifade edemeyen çocuklarda bir şeyi tutmakta güçsüzlük ya da ayakta dururken düşme şeklinde belirebilir. Bir başka ağrı şekli de kafa içi basıncın artmasına bağlı migren benzeri ağrıdır. Bunu ifade edemeyen hastalarda başını iki elinin arasına alma, gözlerini açmak istememe ya da ağlama şeklinde belirti verir.

Omurilik baskısına ve dejenerasyonuna bağlı nöropatik ağrı yanma, hissizlik, ürperti ve güçsüzlük şeklinde hissedilebilir. Sözel olarak ifade edemeyen çocuklarda kendi elini ısırma ya da bacağını sallama gibi belirtilere yol açar.

Ağrı ile mücadelede değişik etkinlik derecelerinde birçok yöntem vardır. İlaçlar, masaj, akapunktur, kriyoterapi bu yöntemlerdendir.

Reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar en sık kullanılan ilaçlardır. İnflamasyonu güçlü bir şekilde önleyerek etki gösteren kortikositeroidler ağızdan ya da enjeksiyon şeklinde uygulanır, ancak bu ilaçların mide barsak sistemine yan etkileri söz konusudur.

Ayrıca antidepresanlar, endişe giderici ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçları da ağrının giderilmesinde etkili olabilmektedir.